15. LIFE ON LAND

Jakob Holmqvist & Rasmus Strange

Working title: 1258 ROOMS - 924 VACANT

INTENTION

ARTISTIC INVESTIGATION

 

The world's ecosystems are under constant pressure. Habitats are being destroyed and relocated to meet man's increased need for more food, oil and space for cities.

 

All this is happening at the expense of the world's oceans, species and forests. As habitats deteriorate, the fine network of ecosystems deteriorates so drastically that the living conditions of the species become so fatal that they either become extinct or become severely endangered. The negative spiral calls for an increased awareness of how rapid and all-encompassing this situation is. And above all: how we can stop and change it.

 

In Denmark, we have a 'red list assessment' of the species found in Danish nature. Here, each species is assessed in relation to the level of threat, where a distinction is made between 'viable' and 'regionally extinct, critically endangered, endangered, vulnerable and almost endangered'. A species is thus' red-listed 'if it falls outside the' viable 'category'.

©Copyright

Photo: Sketch by Jakob Holmqvist & Rasmus Strange. Copyright

Photo: Sketch by Jakob Holmqvist & Rasmus Strange. Copyright

OM VÆRKET

Værket tager sit udgangspunkt i gruppen af bestøvendes insekter: bier, dagsommerfugle og natsommerfugle. Deres bestøvning er helt centralt for økosystemernes trivsel og gør dem også særligt udsat, hvorfor især bierne og dagsommerfuglene er presset. Dette skyldes i grove træk monoøkologi, sprøjtemidler, ødelæggelse af habitater, og deraf mangler på bo og overvintring.

Den samlede antal af vurderede arter af bier, dag- og natsommerfugle, er 1258. 924 (73,5%) er livskraftige, men 350 (27,5%) er rødlistede.

 

Værket består af to parallele vægge, stablet af egetræstømmer, tiltende mod hinanden. Hver væg er gennemboret med 1258 huller - ét hul for hver art. Her kan lyset skinne igennem og et insekt bo eller overvintre. 350 af hullerne er stoppet til med en stav - én stav for hver af de rødlistede arter. Her kan ingen insekter bo eller lys strømme igennem.

 

På afstand fremstår skulpturen som en høj monolit - men jo tættere på man kommer, desto mere åbenbarer de mange små huller og bosteder sig med deres summen fra insekterne. Stålstængerne stikker faretruende ud af monolitten, og gennemtrænger værket. Egetræets overflade er fremstår kantet og taktilt skabt af CNC fræsninger i grove spor, der minder om insekternes organiske habitater.

 

Passagen myldrer af insekternes summen og visuelt af stængerne, der repræsenterer de uddøde og truede arter. Den smalle passage, præges af lyset som skinner igennem de ubeboede insektbo, på særlige tidspunkter på dagen. Væggene hælder svagt indad, så rummet imellem de høje vægge føles en anelse klaustrofobisk - det er knapt bredt nok til at to mennesker kan passere hinanden. Jorden mellem væggene er sænket en smule til at fremhæve følelsen af at træde ud af menneskets virkelighed og ind på insekternes territorium. Monolittens størrelse gør, at man føler sig lille, næsten som et insekt.

 

Passagen er skyggefuld i morgen og aftentimerne, hvor solens stråler trænger igennem insektboet. Ved middagstid oplyses passagen fra syd - hvor solen stråler reflekteres i de tværgående stænger. Potentielt ville hele skulpturen blive udfyldt med stænger, hvis alle arterne forsvandt, og passagens indre vil ikke gennemtrænges af lys længere.

 

Men som skulpturen fremstår på nuværende tidspunkt, er skulpturen stadig et levende insekthotel, som i kraft af at give rum til arterne, vil bidrage aktivt til biodiversiteten i området. Her kan eksempelvis natsværmere, møl og nogle slags sommerfugle bo. De bestøver planter og bliver i sidste ende selv til føde. Det bidrager til en øget biodiversitet og peger mod, at det kan lade sig gøre at hjælpe arterne på vej. 

Jakob Holmqvist (1988) and Rasmus Strange (1989) are an architectural partnership that testifies to a thorough and experienced spatial awareness with a concrete background in architecture. With the work, they have shown that they can think big and abstract in a very concrete design.

20210304_111836168_iOS.jpg

Jakob Holmqvist & Rasmus Strange